Posts Tagged ‘injeksjon’

Jeg har hatt glede av å lese Silje Bekengs velskrevne artikkel om heroin-behandling i Zürich. Velg pdf-dokument (1 Mb) med nydelig layout fra ERLIK Oslo eller som web-side. Overfører man sveitsiske tall til norske forhold, kan Heroin Assistert Rehabilitering være aktuelt for 600-1000 brukere som har forsøkt all annen behandling. Det forutsetter at man får […]

Tuesday, December 2nd, 2008 at 03:49 | 5 comments
TOP