Posts Tagged ‘Helse Sør-Øst’

Etter møtet med Helse Sør-Øst 16. januar etterlyste styret i Avhengighetsmedisinsk Forening (AMF) hvilke strakstiltak som skulle iverksettes. I brev 13. mars (PDF) svarte HSØ-direktør Bård Lilleeng :

Tuesday, July 7th, 2009 at 18:19 | 3 comments

I brev 2.12.08 (PDF) beskrev leger i Avhengighetsmedisinsk Forening (AMF)  grove svikt i akuttmedisinsk behandling av heroinavhengige, og påfølgende høy sykelighet og dødelighet.Vi skisserte også løsninger for livreddende akuttbehandling med erstatningsmedisin inne 6 timer etter kontakt med lege, og ba om et møte for å drøfte tiltak.  Helse Sør-Øst invitere til møte (pdf) 16. januar. […]

Friday, January 16th, 2009 at 16:08 | 8 comments
TOP