Archive for the ‘akuttbehandling innen 6 timer’ Category

I går overrakte  Stoltenberg-utvalget sin rapport til helseministeren (film).  Det er gledelig å se at Stoltenberg- rapporten (2 Mb PDF) foreslår: – Alle pasienter som lider av opioidavhengighet skal få behandling samme dag de tar kontakter lege. Stoltenberg la under presentasjonen vekt på rask behandling, og en behandlingskjede som holder. – Opprette statlige sentre med […]

Thursday, June 17th, 2010 at 12:18 | 0 comments

Etter møtet med Helse Sør-Øst 16. januar etterlyste styret i Avhengighetsmedisinsk Forening (AMF) hvilke strakstiltak som skulle iverksettes. I brev 13. mars (PDF) svarte HSØ-direktør Bård Lilleeng :

Tuesday, July 7th, 2009 at 18:19 | 3 comments

I brev 2.12.08 (PDF) beskrev leger i Avhengighetsmedisinsk Forening (AMF)  grove svikt i akuttmedisinsk behandling av heroinavhengige, og påfølgende høy sykelighet og dødelighet.Vi skisserte også løsninger for livreddende akuttbehandling med erstatningsmedisin inne 6 timer etter kontakt med lege, og ba om et møte for å drøfte tiltak.  Helse Sør-Øst invitere til møte (pdf) 16. januar. […]

Friday, January 16th, 2009 at 16:08 | 8 comments
TOP