Akuttbehandling av narkomane – allmennleger alene med ansvaret

December 3rd, 2008 | Categories: Uncategorized | Tags:
apbanner

FOTO: TOM A. KOLSTAD, Aftenposten

Styret i Avhengighetsmedisinsk Forening sendte  brev om akuttmedisinsk svikt 3. des. 2008 til Regionalt Helseforetak Helse Sør-Øst.

Avhengighetsmedisinsk Forening påpeker fravær av øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten for pasienter som lider av opioidavhengighet og injeksjonsadferd. Noen mulige løsninger nevnes i brevet for å etablere rask, om enn provisorisk, behandling av opioidavhengige med livreddende erstatningsmedisin.

Vi arbeider for at  RHF Helse Sør-Øst, oppretter øyeblikkelig hjelp tilbud i andrelinjetjenesten. Dette er tenkt å avlaste allmennlegene og gjenopprette den medisinske behandlingskjede slik at allmennlegene kan få delt det medisinske ansvaret hos pasienter med en sykdom med høy dødelighet og som kvalifiserer for øyeblikkelig hjelp. Vi har også kontakt med Legeforeningen om dette.

  1. Joe Siri Ekgren
    December 6th, 2008 at 11:03
    Reply | Quote | #1

    Det finnes antagelig like mange behandlingsmodeller som det finnes leger. Det blir spennende å se hva som er konsensus. Faglig uenighet er faktisk en positiv energi som kan favnes i et spekter av behandlings-modeller. Det gir leger spillerom for å individualisere behandling for en sammensatt pasientgruppe. Bør vi lage en side som heter “behandlingsmodeller” med en tabell-oversikt med egenskaper som en start?