Stoltenberg-utvalget: alle opioidbrukere skal få akutt-behandling

Forsiden til Stoltenbergutvalgets rapport er laget av brukere på Prindsen

I går overrakte  Stoltenberg-utvalget sin rapport til helseministeren (film).  Det er gledelig å se at Stoltenberg- rapporten (2 Mb PDF) foreslår:

– Alle pasienter som lider av opioidavhengighet skal få behandling samme dag de tar kontakter lege. Stoltenberg la under presentasjonen vekt på rask behandling, og en behandlingskjede som holder.

– Opprette statlige sentre med all nødvendig ekspertise for poliklinisk behandling. Sentrene blir spredt over hele landet.  Ungdom skal “ha en egen dør inn”.

– Hver pasient skal få sin koordinator eller “los” . Det hersker stor usikkerhet om hva helsevesenets behandlngsopsjoner og en ledsagertjeneste vil bidra til at pasienten får bedre behandling.

– Utstedelse av frikort slik at pasienten kan oppsøke allmennlegen uten å måtte være begrenset av økonomien.

– Skaderedusksjonstiltak: Brukerne må få askorbinsyre for injeksjoner for å redusere skadene ved bruk av sitronsyre.

– Utvalgets flertall (5 mot 4) går inn for forsøk med diacetylmorfin vedlikeholds behandling. Stoltenberg selv sa at han var ikke sikker på om det ville bli vellykket, men at det var verdt å prøve ettersom alle land som har startet slike prosjekter har fortsatt dem fordi man fikk gode resultater med en liten gruppe pasienter som man ellers ikke når.

– Stoltenberg kommenterte urinprøvene koster 200- 250 millioner årlig, og at disse midlene må kunne anvendes bedre. Den danske legen Peter Ege har i et kontrollert studium (n=40) dokumentert at overvåkede urinprøver har liten diagnostisk eller prognostisk verdi, og fører til at pasientene avbryter livreddende behandling. Urinprøver kan være direkte anti-terapeutisk.

Utvalget har oppsøkt fagmiljø i andre land som har hatt gode resultater over tid.  Diacetylmorfin (heroin) vedlikeholdsprosjekter i Sveits, domstolskontroll – behandling istedet for straff, og avkriminaliserings-prosjekt med nemnd jurist, psykolog, psykiater i Portugal

Rapporten skal ut på høring og vil ventelig få stor motbør hos alle miljø der faglig debatt er dominert av LAR-forskerne og SERAF, som har interesse i å opprettholde et behandlingsmonopol som gir forsksningsmuligheter. Det er kanskje den viktigste grunn til at Bjarn Håkon Hanssen valgte å utelukke leger fra Stoltenberg utvalget. Man har  istedet valgt å besøke f.eks. allmennlegen Dagfinn Haarr, prisbelønt forsker innen avhengighetsmedisin, og som må være den mest erfaren allmennlegen i Norge når det gjelder behandling opioidavhengighet og tverrfaglig arbeid.

At så mange av innspillene fra Avhengighetsmedisinsk Forening høringssvar er tatt med i utvalgets rapport, skyldes nok at legfolk ser at det er på tide med forandringer som vil gi pasienter med en livstruende tilstand god medisinsk behandling samme dag som de tar kontakt med lege.

Imidlertid mangler poliklinikker i dag, og dermed står fortsatt allmennlegene alene med ansvaret slik vi skrev i brev til Helse Sør-Øst for 18 måneder siden.

No comments yet.