Leger danner nettverk for å gi livreddende behandling til opioidavhengige pasienter

Dagens næringsliv lørdag 16.10.2010: 10 siders artikkel

“Narkoopprøret – Et nettverk av leger har lagt seg ut med myndigheter og kolleger – for å hjelpe narkomane”.

Hele artikkelen i PDF-format (1,3 Mb)

Forsiden til Stoltenbergutvalgets rapport er laget av brukere på Prindsen

I går overrakte  Stoltenberg-utvalget sin rapport til helseministeren (film).  Det er gledelig å se at Stoltenberg- rapporten (2 Mb PDF) foreslår:

– Alle pasienter som lider av opioidavhengighet skal få behandling samme dag de tar kontakter lege. Stoltenberg la under presentasjonen vekt på rask behandling, og en behandlingskjede som holder.

– Opprette statlige sentre med all nødvendig ekspertise for poliklinisk behandling. Sentrene blir spredt over hele landet.  Ungdom skal “ha en egen dør inn”.

– Hver pasient skal få sin koordinator eller “los” . Det hersker stor usikkerhet om hva helsevesenets behandlngsopsjoner og en ledsagertjeneste vil Read more…

Etter møtet med Helse Sør-Øst 16. januar etterlyste styret i Avhengighetsmedisinsk Forening (AMF) hvilke strakstiltak som skulle iverksettes. I brev 13. mars (PDF) svarte HSØ-direktør Bård Lilleeng : Read more…

direktør Bård Lilleeng, Helse Sør-Øst, tidligere vise-president i Legeforeningen

Direktør Bård Lilleeng, Helse Sør-Øst, (tidl. vise-president i Legeforeningen)

I brev 2.12.08 (PDF) beskrev leger i Avhengighetsmedisinsk Forening (AMF)  grove svikt i akuttmedisinsk behandling av heroinavhengige, og påfølgende høy sykelighet og dødelighet.Vi skisserte også løsninger for livreddende akuttbehandling med erstatningsmedisin inne 6 timer etter kontakt med lege, og ba om et møte for å drøfte tiltak.  Helse Sør-Øst invitere til møte (pdf) 16. januar.

Helse Sør-Øst (HSØ) var usedvanlig godt representert med fem representanter, heriblant direktør Bård Lilleeng (tidligere vise-president i Legeforeningen) og direktør Ingerid Risland, samt medisinsk fagsjef Guri Spilhaug fra Oslo Universitetssykehus. Vi hadde derfor høye forventninger. (Legeforeningen var ikke tilstede, og besvarte aldri AMFs brev om samarbeid om livreddende akuttbehandling av heroinavhengige pasienter.)

1. Møtet åpnet ved at Ekgren takket for HSØs invitasjon, og åpnet med: ”Vi representerer Avhengighetsmedisinsk Forening –” og ble straks avbrutt av direktør Lilleeng: ”Nei, det gjør dere ikke. Avhengighetsmedisinsk Forening er ikke part. Dere er her som privatpersoner og ehh … behandlere”. Read more…

December 12th, 2008 | Categories: Uncategorized | Tags:

Kronikk i BT 11.12.08 Heroin ved reisens slutt
Kronikk i BT 12.08.07 Hvorfor drikker Jeppe?
Kronikk i BT 14.09.05 Fastleger nekter å hjelpe narkomane pasienter

December 10th, 2008 | Categories: Uncategorized | Tags:

Publisert i VG 9.12.08: Last ned kronikk av Dagfinn Haarr_091208 (pdf) eller les Read more…

December 3rd, 2008 | Categories: Uncategorized | Tags:
apbanner

FOTO: TOM A. KOLSTAD, Aftenposten

Styret i Avhengighetsmedisinsk Forening sendte  brev om akuttmedisinsk svikt 3. des. 2008 til Regionalt Helseforetak Helse Sør-Øst.

Avhengighetsmedisinsk Forening påpeker fravær av øyeblikkelig hjelp i spesialisthelsetjenesten for pasienter som lider av opioidavhengighet og injeksjonsadferd. Noen mulige løsninger nevnes i brevet for å etablere rask, om enn provisorisk, behandling av opioidavhengige med livreddende erstatningsmedisin.

Vi arbeider for at  RHF Helse Sør-Øst, oppretter øyeblikkelig hjelp tilbud i andrelinjetjenesten. Dette er tenkt å avlaste allmennlegene og gjenopprette den medisinske behandlingskjede slik at allmennlegene kan få delt det medisinske ansvaret hos pasienter med en sykdom med høy dødelighet og som kvalifiserer for øyeblikkelig hjelp. Vi har også kontakt med Legeforeningen om dette.

December 2nd, 2008 | Categories: diacetylmorfin (heroin) | Tags: , , ,
louis2

Foto: Sigurd Fandango Kapperud

Jeg har hatt glede av å lese Silje Bekengs velskrevne artikkel om heroin-behandling i Zürich. Velg pdf-dokument (1 Mb) med nydelig layout fra ERLIK Oslo eller som web-side. Overfører man sveitsiske tall til norske forhold, kan Heroin Assistert Rehabilitering være aktuelt for 600-1000 brukere som har forsøkt all annen behandling. Det forutsetter at man får på plass akutt behandling med erstatningsmedisin innen 6 timer for hele pasientgruppen.

Er det etisk problematisk og medisinsk risikabelt å kreve at pasienter skal ha “mislykkes” i annen behandling for at de skal få vedlikeholdsbehandling med diacetyl-morfin (heroin)? De første to ukene etter et institusjonsopphold er overdose-dødeligheten høyest for denne pasientgruppen. Kan man kreve at pasienten går gjennom 4-5 slike overganger med høy risiko for å dø f Read more…

TOP